De geluksfabriek : over het binden en boeien van mensen in organisaties - Maurits Bruel, Clemens Colsen
Moderne organisaties zullen niet alleen hun klanten, maar ook hun medewerkers moeten binden en boeien. Zeer goed leesbaar met praktische tools.

ISBN 90-5594-129-8 (1998)
The Vision Web: op reis naar 's werelds spannendste ondernemingsvorm (Nederlandstalig!) - Govert Derix
Eerste bedrijfsroman over een netwerkbedrijf. De schrijver is op zoek naar het leiderschapsgeheim binnen de e-business. Goed leesbaar en zet aan tot nadenken.

ISBN 9 789055 94 1971 (2000)
Breaking the Code of Change Michael Beer - Nitin Nohria
Belangrijk boek. Geeft het (management)probleem van het balanceren tussen economische- en organisatieaspecten zeer scherp aan. Binnen Goforlearning wordt het integreren verder uitgewerkt. Ook interessant door zijn vorm; laat vele prominente auteurs aan het woord.

ISBN 1-57851-331-6 (2000)
The Power of Alignment: How Great Companies Stay Centered and Accomplish Extraordinary Things George Labovitz , Victor Rosansky
Werkt een basisprobleem voor dynamische organisaties uit: nl. hoe strategie, mensen, processen en klanten op hetzelfde doel gericht te houden ? Goed leesbaar met praktisch instrument.

ISBN 0-471-17790-3 (1997)
Butterfly Economics: A New General Theory of Social and Economic Behavior - Paul Ormerod
Fundamenteel boek over veranderingen in het economische denken. Geeft de hoofdrichting aan waarin het economische denken zich zal gaan ontwikkelen.Toegankelijk studieboek.

ISBN 0-571-19726-4 (1998)
Leaning into the Future: Changing the Way People Change Organizations - George Binney, Colin Williams
Houdt zich bezig met leiderschap in de (nabije) toekomst. Geeft expliciet aan hoe modern leidinggeven en de kerncompetentie van modern organisatieleren op een zodanige wijze aan elkaar gekoppeld kunnen worden, dat er synergie ontstaat. Belangrijk praktisch boek.

ISBN 1-85788-083-8 (1997)
Rethinking the Fifth Discipline: Learning Within the Unknowable - Robert Louis Flood
Binnen de moderne management theorie neemt systeemdenken een prominente plaats in. Dit goede studieboek houdt zich bezig met ontwikkelingen in het systeemdenken van het biologische systeemdenken van het begin van deze eeuw (Bertalanffy) via Peter Senge naar systeemdenken, dat gebaseerd is op "chaostheorie". Vanuit deze ontwikkelingen worden consekwenties getrokken voor organisaties.

ISBN 0-415-18530-0 (1999)
Organizational Change and Development: A Reflective Guide for Managers, Trainers and Developers - Bob Hamlin (Editor), Jane Keep (Editor), Ken Ash (Editor)
Leerboek over organisatieveranderingen vanuit verschillende (landen) cultuur invalshoeken . Een boek, waarin zowel wetenschap als praktijk aan de orde komen.

ISBN 0-273-63886-6 (2001)
Het nieuwe werk van de leider: Lerende organisaties bouwen - Peter Senge : Management Briefing, Academic service
Een management briefing van het beroemde boek van Senge. Op korte en directe wijze worden de uitgangspunten van deze gezaghebbende theorie uiteengezet. Zoals aangegeven in deze website: deze principes staan nog steeds recht overeind.

ISBN 90-5261-180-7 (1995)
Lopen over water - Prof. Dr. J.J. Boonstra, Inaugurele rede Vossiuspers AUP
Op heldere wijze wordt de vraag behandeld, waarom veranderen een lastig probleem is en waarom dat niet vanuit de beheersmatige 'mindset' aangepakt kan worden. Er wordt een aanpak aangegeven gebaseerd op "chaostheoretische" en lerende uitgangspunten. Van belang voor organisaties, die nieuwe aanpakken willen concretiseren.

ISBN 90-5629-125-4 (2001)
De strategische rol van het middenkader - Drs. C. Eschbach, Prof. Dr. H.W. Volberda
Uit : M&O 53 jaargang nummer 5, september/oktober 1999
Onderdeel van een studie over veranderingen in de energiesector. Een bedrijfskundig onderzoek, waarin heel duidelijk aangetoond wordt, dat overbenadrukking van structurele breakthroughs (als "delayering", reënginering, enz) bij strategische veranderingen dramatische gevolgen hebben voor het opbouwen van nieuwe organisaties. Met name een vernieuwde rol van het middenkader staat hierbij centraal.

Het einde van de veranderingsmythe - Peter Scott-Morgan, Erik Hoving, Henk Smit, Arnold van der Slot
"Het dilemma tussen noodzakelijke verandering en veranderingsmoeheid." Een goed adviseursboek over het managen van grote veranderingen. Met name wordt een interessante typologie ontwikkeld.
ISBN 90-430-0441-3 (2001)