Organisatie-leren is een van de motoren voor succesvol implementeren van veranderingen.

  Veranderingen doorvoeren is meer regel dan uitzondering voor vrijwel alle managers. Enkele jaren geleden was veranderen nog iets uitzonderlijks; nu is het aan de orde van de dag. En die trend zet zich door. De huidige omstandigheden leggen een zeer hoge druk op het presteren van organisaties en het zich voortdurend aanpassen.
Onderzoeken (Boonstra, Scott-Morgan) geven de volgende schokkende feiten: de Fortune 500 ondernemingen spenderen het dubbele van hun winst aan veranderingsprocessen, 7 van de 10 reorganisaties mislukken, 70 % van de veranderingsprocessen loopt vast. Kennelijk schieten de gebruikelijke aanpakken in de praktijk ernstig te kort als het om beklijven gaat. Hoewel nog nooit zoveel geleerd is door individuen als nu, kan worden vastgesteld dat dit in de praktijk impliciet blijft en dus niet wordt overgedragen naar de organisatie. Hierdoor is de collectieve kennisopbouw weinig effectief en blijft de professionalisering van managers en organisatie achter. Vernieuwing van de bestaande methodes en instrumentarium is noodzakelijk. De ingang via "Organisatieleren" kan in veel gevallen een zinvolle bijdrage leveren aan de gewenste verandering.

Germans Consulting is een onderneming van Jaap Germans, die het concept "Go for Learning" heeft ontwikkeld op basis van zijn successen en tegenvallers in de praktijk (Ervaringen), aangevuld door up-to-date wetenschappelijke kennis op het gebied van sociaal-psychologische aspecten bij veranderen en leren. (CV)
Goforlearning is een methodiek, waarmee individuele- en organisatie ontwikkeling (met betrekking tot strategie, veranderen en leren) met elkaar in lijn gehouden worden.