GoforLearning als tool voor Management

Over leren is de laatste jaren veel geschreven. Er is door wetenschappers veel nieuw onderzoek gedaan en door adviesbureaus zijn veel nieuwe methoden ontwikkeld om leren en kennisontwikkeling in organisaties te introduceren. Als invalshoek wordt vaak HRM of HRD genomen. Goforlearning is ontstaan uit de managementpraktijk.

Onder literatuur Goforlearing wordt een aantal verwijzingen gegeven naar toepassing van leren vanuit het management perspectief.

Onder literatuur Leren wordt een klein aantal verwijzingen gegeven naar moderne, bij het concept Goforlearning, aansluitende vakliteratuur.