Er is wereldwijd veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van falen bij implementie van veranderingen. Dit onderzoek werd gedaan vanuit diverse invalshoeken zoals de economische, bedrijfskundige, sociaal psychologische als leertheoretische discipline.

Een aantal aanbevelingen en inzichten:

Economie
Economisch gedrag van individuen moet geanalyseerd en begrepen worden vanuit interactie en niet alleen vanuit isolatie. "Namely, that the behaviour of an individual can be directly affected by the behaviour of others." (Ormerod)

Bedrijfskunde
"Een succesvolle strategie is een strategie, die vanaf het begin op implementatie gericht is." Dit is misschien theoretisch een open deur, maar praktisch een valkuil.
Alleen een wezenlijk multidisciplinaire aanpak leidt tot succes bij implementatie. Maar dat alleen is niet voldoende.
Het herdefiniëren van de strategische rol van het middenmanagement is essentieel bij de implementatie van nieuwe strategieën. "Met name in een snel veranderende omgeving, waar het opbouwen van nieuwe kerncompetenties gecombineerd met het benutten van bestaande competenties cruciaal is, speelt de middenmanager een grote strategische rol." (Volberda)
Het blijkt moeilijk om commitment te bereiken over de gezamenlijke doelstelling (alignmentprobleem).

Sociale psychologie
Het idee dat individuele veranderingen als vanzelf tot collectieve veranderingen zullen leiden, blijkt vaak onjuist te zijn.
Alleen inzicht leidt niet tot de gewenste gedragsverandering.
Te eenzijdige aandacht voor de ambitie kan verlammend werken, zowel voor individuen als voor organisaties. Er moet ook rekening gehouden worden met andere emoties zoals trots, (zelf)vertrouwen, uitdaging, e.d.

Leerpsychologie
In de praktijk wordt het meest geleerd. Maar dit leren is per definitie individueel en impliciet. Om deze kennis collectief en expliciet te maken, moeten er speciale maatregelen genomen worden om deze kennis over te dragen, vast te houden, en te vermeerderen.

"GoforLearning" houdt in haar aanpak rekening met deze inzichten .