De uitdaging

  Veel organisaties blijken in dynamische omgevingen incidenteel beter dan gemiddeld te presteren. Bij langduriger dynamiek blijkt het bijna onmogelijk te zijn de incidentele prestaties te ontwikkelen tot structurele competenties van de organisatie. Dit ondanks grote investeringen zowel in geld als in organisatieaandacht (bijvoorbeeld besteed aan advisering en opleiding). Hierdoor mist de organisatie de kans om tot blijvende topprestaties te komen.

Het is duidelijk, dat leren, zowel in de zin van vaardigheden en competenties voor de toekomst, als leren uit opgedane ervaringen, een steeds belangrijker rol speelt. Lang is gedacht dat de oplossing te vinden zou zijn in "nog meer leren en nog meer eigen ervaring opdoen", maar het is de vraag of dit voldoende effectief is. Gebleken is namelijk dat meer effect behaald wordt door te kapitaliseren op de reeds opgedane ervaringen ten behoeve van de hele organisatie. Hierdoor heeft duurzame professionalisering van de organisatie plaats.

Doe meer door anders leren.