Wat is er de afgelopen jaren "over leren" geleerd ? (Senge)

Ongeveer 10 jaar geleden:
Ray Stacy (Analog Devices):
"Het tempo waarin organisaties leren, kon wel eens de enige duurzame factor worden die het concurrentievoordeel bepaalt"
MIT conferentie van topwetenschappers en topmanagers:
"Hoe kunnen wij organisaties bouwen die continu kunnen leren?"
"Welk karaktertype is het meest geschikt om een "lerende organisatie" te leiden?"

Sinsdien:
In Amerika, Engeland en de Scandinavische landen is veel geëxperimenteerd met de ideeën uit deze conferentie met betrekking tot leren en cultuurverandering. Er zijn twee kernconclusies: Het idee dat organisaties continu leren tot kerncompetentie moeten maken, is noodzakelijk en realistisch, maar de implementatie van de principes van de "lerende organisatie" is zeer problematisch.

Nu:
Stacy had gelijk.
Het bureaucratisch organisatiemodel kan niet meer tot succes leiden in de huidige maatschappelijke omgeving.
Wij moeten de capaciteiten en de creativiteit van individuen en die van de organisatie in samenhang mobiliseren.
De uitgangspunten van de "lerende organisatie" staan recht overeind, maar het is kennelijk zeer moeilijk ze duurzaam in praktijk te brengen.


Uitdagingen voor managers van nu:
Hoe krijgen wij een lerende houding in onze organisaties?
Hoe kunnen wij onze activiteiten innovatiever organiseren; dat wil zeggen minder bureaucratisch, meer participatief of vanuit de netwerkgedachte?
De komende jaren zal implementatie van "organisatieleren" als prioriteit op de management-agenda moeten staan .Uitgangspunt hierbij is de samenhang van strategie,veranderen en leren.Innovatie door organisatieleren