GoforLearning richt zich op het realiseren van organisatorische veranderingen. Veranderen wordt door organisaties zelf gedaan. Verbeteringen in organisaties ontstaan door lering te trekken uit de beleefde successen en tegenvallers. Dit leerproces vindt altijd in zekere mate plaats. In de huidige organisatieomgeving is de druk tot effectief continu veranderen zo groot, dat professioneel advies nodig kan zijn. Germans Consulting biedt zulk advies.

De aanpak van Germans Consulting kan de volgende fasen bevatten:

Fact finding
Nagaan of organisatieleren de basis biedt voor de gewenste verandering.
Expliciteren van de doelstellingen m.b.t. veranderen.

Ambitie en commitment
Mobilisatie van de ambitie tot veranderen, door middel van organisatieleren.
Besluit tot Prototyping: in de praktijk experimenteren en leren met gewenste manier van werken.

Prototyping (pilot)
Advies bij opzet van het proces van prototyping
Begeleiding van het organisatie(leer)proces

Roll-out
Advies bij het opstellen van een toepassingsplan in de organisatie
Advies gedurende het implementatieproces

GoforLearning wordt op deze manier een werkwijze in organisaties waardoor managers, teams en organisaties samen hun eigen "spiegel" ontwikkelen. Zij kunnen de doelgerichtheid en effectiviteit van hun eigen handelen begrijpen, beoordelen en verbeteren. Zij kunnen besluiten gezamenlijk lering te trekken uit successen en tegenvallers en systematisch experimenterend nieuwe wegen zoeken voor duurzame verbeteringen.


  Jaap Germans heeft deze methode ontwikkeld op basis van zijn successen en tegenvallers in de praktijk (Ervaringen) . Hij kan adviseren vanuit een brede veelzijdige ervaring aangevuld door up-to-date wetenschappelijke kennis op het gebied van sociaal-psychologische aspecten bij veranderen en leren.(CV) GoforLearning biedt een gestructureerde aanpak, die toegesneden moet worden op individuele organisaties en situaties. Daarbij ziet Germans Consulting zich als partner van het managementteam. Het advies kan zich richten op veranderingsprocessen in delen van de organisatie, maar ook op het ondersteunen van een organisatie die ideeën van de "lerende organisatie" wil implementeren.

Nader contact