Cases

Turnaround (structuur, werkwijzen, gedrag en cultuur) binnen een divisie van een elektriciteitsmaatschappij.
Kern van de aanpak:
Integratie van een participatief veranderingsproces en een participatieve ondernemingsplanning, met veel aandacht voor ambitie en versterken van lerend vermogen.
Rol:
Co-leiding van het veranderingsproces.
Tijdsduur:
2 jaar, 1-2 dagen per week.
Effect:
Daadwerkelijke verandering van de organisatie en haar (key)leden, zodat later na vijf jaar in Nederland dit bedrijf een voorbeeldfunctie kon vertonen.

Dit specifieke project is opgenomen in een internationale bundel van theorie en cases. Waarbij met name onderzocht wordt, wat de invloed is van verschillende landenculturen op organisatieveranderingen. Deze beschrijving is te vinden in Hamlin .

Turnaround (targets, gedrag, werkwijze) binnen een (productie)divisie van een woningbouwcorporatie.
Kern van de aanpak:
Planmatige aanpak om tot beheersbare implementatie te komen. Vertaling businesstargets en ideeën van lerende organisaties naar concrete budgetten en het opzetten van een "control" cyclus.
Rol:
Gerichte advisering, coaching en expert.
Tijdsduur:
3/4 jaar, 1 dag per maand.
Effect:
De organisatie beschikt over een verbeterplan voor zowel de ondernemingsresultaten als het organisatieveranderingsproces. Door wisseling van het management is de ingezette organisatieontwikkeling blijven steken. Het is nu een organisatie waarbinnen veel aan opleiding gedaan wordt.

Implementatie van zelfstandige productie-units in een grote industriële organisatie.
Kern van de aanpak:
Versterking van de ontwikkeling van managementdenken en -handelen op het niveau van de productie-units en ontwikkeling van een andere rol van de stafafdelingen.
Rol:
Gerichte advisering en coaching van de managers (units, stafafdeling en topmanagement) en hun managementteams.
Tijdsduur:
2,5 jaar, 1-2 dagen per week.
Effect:
In de units groot. Er vond een daadwerkelijke verandering plaats, in de stafafdelingen minder groot, echter wel bij sommige managers. Bij latere reorganisatie is gebleken, dat het voor de units en managers makkelijker was de nieuwe koers te implementeren.


Implementatie van een nieuwe werkwijze binnen een gemeentelijke organisatie naar aanleiding van gemeentelijke herindeling.
Kern van de aanpak:
Investeren in mensen heeft prioriteit boven investeren in systemen en procedures. Vanuit het concept van "de lerende organisatie" via concrete acties met zo veel mogelijk participatie van alle managementniveaus, het organisatievernieuwingsproces zich laten ontwikkelen.
Rol:
Gerichte advisering en coaching van het managementteam en procesbegeleiding bij de andere teams.
Tijdsduur:
1 jaar, 1/2 dag per week.
Effect:
Gedurende de looptijd van het traject, was het effect van de verandering op de (key)individuen hoog en ook op sommige belangrijke organisatiedelen. Na personele wisselingen, is het effect voor de individuen blijvend gebleken, voor de organisatie als geheel zijn er duidelijke veranderingen in systemen en stijl merkbaar.

Over deze, binnen gemeenteland innovatieve aanpak, is een proefschrift van de toenmalige gemeentesecretaris bijna afgerond, zodat deze aanpak, die met name zijn sterkte heeft in het verhogen van de betrokkenheid bij de primaire processen, ook op andere plaatsen in gemeentelijke organisaties kan worden toegepast.

Implementatie van transitie-organisaties.

Het betreft hier diverse organisaties uit profit en not-for-profit sector, die midden in een groot herstructureringsproject zaten waarbij de structuur redelijk duidelijk was, maar waar nieuwe werkwijzen ontwikkeld moesten worden, die samen met sommige bestaande werkwijzen, de basis moesten vormen voor het nieuwe organisatiehandelen.
Kern van de aanpak:
Het opzetten van een tijdelijke organisatie die gericht is op maximale efficiency van de lopende primaire processen en maximale ruimte om te experimenteren met de nieuwe werkwijze .Op deze wijze kan een gebalanceerde doorvoer van de nieuwe processen plaatsvinden.
Rol:
Gerichte advisering en coaching van het managementteam en zijn leden.
Tijdsduur:
1-1,5 jaar, 1/2 dag per week.
Effect:
Bij de juiste condities is het effect voor de individuele leden van het team vaak hoog, voor de teams in het algemeen ook, voor de implementatie in de organisatie wordt het als een goede aanzet ervaren.

Individuele advisering en coaching van middenmanagers.

Het betreft hier managers, die vaak van buiten het organisatieonderdeel op basis van eigen business ambities en participatieve waarden en normen de performance van het organisatieonderdeel in lijn willen brengen met de grotere organisatie en tegelijkertijd de performance sterk willen vergroten, op basis van aanwezige potenties.

Kern van de aanpak:
De eigen ambitie van de manager ontwikkelen naar een helder businessbeeld en een participatieve aanpak om dat beeld te realiseren. Samen met leden van zijn managementteam en andere direct betrokkenen, zoals klanten en hoofdkantoor, een gericht organisatieontwikkelingsproces opzetten.
Tijdsduur:
1 jaar, 1/2 dag per maand.
Effect:
Veel kennis, vaardigheid en nieuwe inzichten voor de betrokken managers en de kring direct betrokkenen.