Er is niets zo praktisch als een goede theorie.

Goforlearning is gebaseerd op moderne theoretische grondslagen, maar "the proof of the pudding is in the eating." Gedurende vijf jaren is op diverse gebieden al werkend en lerend een aanpak gegroeid, waarin strategie, (organisatie)leren en veranderen gekoppeld zijn.
Veel van de opdrachten zijn geïnitieerd vanuit externe dwingende invloeden, maar hebben altijd betrekking op samenhangende verandering van structuur, cultuur en leidinggeven. Soms was structuur het vertrekpunt (privatisering van nutsbedrijven), of ook een andere werkwijze (zelfstandige units in profitbedrijven, herindeling van gemeentelijke organisaties, verzakelijking binnen corporaties) of het veranderingsproces zelf (transitie-organisaties) of direct gericht op het leidinggeven (Individuele advisering en coaching).